Portfolio

Du kan ha en portfolio som viser produkter eller tjenester du har levert. Du kan velge mellom ulike portfoliovisninger,
i dette eksempelet åpnes beskrivelsen av produktet/tjenesten på samme side når man trykker på bildene.